websites en digitale toepassingen

1. Waarom een privacybeleid? 

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (hierna 'Stedelijk Onderwijs”) vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Dit privacybeleid geeft je een overzicht van de privacyprincipes die van toepassing zijn op onze websites en digitale toepassingen.

Wil je meer weten over de verwerking van je gegevens als ouder, leerling of personeelslid van Stedelijk Onderwijs? Dan vind je die informatie terug in het schoolreglement (voor leerlingen en ouders) of in de privacyverklaring voor personeelsleden. Leersteuncentrum Antwerpen heeft een eigen privacyverklaring.

2. Principes 

We hanteren een aantal basisprincipes om jouw privacy te garanderen. De bezoekers en gebruikers van onze site - (toekomstige) leerlingen en hun ouders, cursisten, leerkrachten, directies en medewerkers van de ondersteunende diensten - staan steeds centraal.  
Als je solliciteert, één van onze diensten wil reserveren of je online inschrijven, is het echter onvermijdelijk dat Stedelijk Onderwijs gegevens opvraagt en indien nodig verwerkt. Je blijft te allen tijde eigenaar van jouw gegevens. We geven jouw gegevens nooit door aan derden. Eventuele uitzonderingen kan je terugvinden onder punt 3. 

Stedelijk Onderwijs gebruikt je gegevens in alle openheid en geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 heb je een recht van mededeling of verbetering van je gegevens.  
Je kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via informatieveiligheid@so.antwerpen.be
Ben je niet tevreden over de afhandeling van je vraag, dan kan je terecht op ons Vraag- en Meldpunt.  
 
Indien je van mening bent dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt worden, kan je klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.  

3. Verwerking en bescherming van je gegevens 

Vanzelfsprekend neemt Stedelijk Onderwijs alle nodige voorzorgen om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.  
Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door Stedelijk Onderwijs? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden? Neem dan contact op met informatieveiligheid@so.antwerpen.be
  
Verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens zijn gebaseerd op volgende principes: 

 • Organiseren van onderwijs: persoonsgegevens worden hiervoor opgevraagd of verwerkt. Alle informatie hierover kan je terugvinden in het schoolreglement van jouw school. 
 • Werving en selectie van personeel: de verwerking van persoonsgegevens in het kader van werving en selectie gebeurt op basis van toestemming van de sollicitant. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de sollicitatie correct te kunnen verwerken, evalueren en de kandidaat te kunnen contacteren.  
 • Reserveren van diensten: je kan bij Stedelijk Onderwijs verschillende diensten reserveren (zaal, restaurant, verzorgingen, …). Om deze reservaties en dienstverlening mogelijk te maken, gebruiken we de door jou aangeleverde informatie.

Voor een aantal bijzondere diensten en projecten wisselen wij digitaal gegevens uit. Je vindt hieronder de afspraken die gelden voor deze uitwisselingen: 

 • Digitale uitwisseling van gegevens (het volledige protocol vind je telkens op de website van OVSG): 
  • Om de organisatie van collectief leerlingenvervoer mogelijk te maken wisselen wij informatie uit met vervoersmaatschappij De Lijn. 
  • Noodzakelijke gezondheidsinformatie voor stages in zorginstellingen (secundair en volwassenenonderwijs) zijn gelinkt met het Agentschap Zorg en Gezondheid 
  • Bij doorlichtingen van onderwijsinstellingen (scholen, academies, centra voor leerlingenbegeleiding en CVO's) door de onderwijsinspectie
 • In het kader van de bijzondere samenwerking voor project X-Stra wisselen Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Stad Antwerpen en het OCMW Antwerpen gegevens uit. 
 • Digitale uitwisseling van gegevens met de agenstchappen AgODI en AHOVOKs
 • Uitwisseling van gegevens in het kader van de overdracht van onderwijsinstellingen tussen de gemeente Borsbeek en het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

 • Uitwisseling persoonsgegevens voor toekenning vrijetijdstoelage in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO).

4. Verantwoordelijkheid voor de inhoud 

Op stedelijkonderwijs.be kan je alle officiële website van Stedelijk Onderwijs en zijn scholen vinden.
Wij engageren ons samen om de informatie op onze websites zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden. 
Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan kan je dat melden per mail

Stedelijk Onderwijs is verantwoordelijk voor de inhoud van www.stedelijkonderwijs.be, jobs.stedelijkonderwijs.be, www.vraagenmeldpunt.bewww.leersteuncentrumantwerpen.stedelijkonderwijs.be en www.inschrijveninstedelijkonderwijs.be. De scholen van Stedelijk Onderwijs zijn verantwoordelijk voor hun respectievelijke schoolsite.  
Stedelijk Onderwijs is niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere sites waarmee www.stedelijkonderwijs.be gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt. 

Stedelijk Onderwijs neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om zijn websites te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die jouw computersysteem zouden kunnen beschadigen.  

5. Auteursrechten 

Stedelijk Onderwijs is eigenaar van alle informatie, inclusief foto’s, video’s, beeldmerken en logo's, die op www.stedelijkonderwijs.be verstrekt worden. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen, moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden. Neem hiervoor contact op met info@stedelijkonderwijs.be

Wens je Stedelijk Onderwijs te vermelden als partner, dan kan je ons per mail contacteren

6. Toegankelijkheid 

We maken de websites van Stedelijk Onderwijs voor iedereen toegankelijk.  
De websites die vanaf 2023 worden gelanceerd op stedelijkonderwijs.be werken toe naar de WCAG 2.1 AA-normen.  
De toegankelijkheidsverklaring voor www.stedelijkonderwijs.be kan je hier vinden

7. Gebruik cookies  

Onze websites maken gebruik van cookies. In onze cookieverklaring lees je er alles over.