Daltononderwijs bestaat al ruim honderd jaar en is gebaseerd op enkele pijlers: vrijheid in gebondenheid, samenwerking en zelfstandigheid. Sinds 2012 zijn de pijlers effectiviteit en reflectie hieraan toegevoegd. Door deze aanpak worden jongeren beter voorbereid op de samenleving; ze leren zelfstandig zijn, nemen hun verantwoordelijkheid en gaan tijdens dat proces samenwerken met anderen. De vrijheid die opgebouwd wordt maakt dat leerlingen het plezier van het leren (her)ontdekken. Doordat de leerling vaak zelfstandig aan de slag gaat is er ruimte voor differentiatie en uitdaging. De leerkracht treedt als coach op en biedt leerlingen tools aan om hun opdrachten tot een goed einde te brengen. 

De Daltonprincipes in Villa Cresco 

Wij kiezen er bij Villa Cresco voor om verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken als belangrijkste pijlers mee te nemen in ons pedagogisch project, geïnspireerd op de Daltonprincipes. 

Villa Cresco: creativiteit en teamwork

Cresco-uren 

Wij doet dat onder meer tijdens onze ‘Cresco’-uren. We gebruiken 1 lesuur om te reflecteren over de voorbij week en de planning van de komende week te bekijken. Dit lesuur ligt steevast op maandagochtend met de klasmentor om de week samen te starten. Tijdens dit lesuur is er ook aandacht voor welbevinden. 

Vaardigheden zoals plannen, leren leren, groepswerken, … worden aangeleerd tijdens een ander cresco-uur. Leerlingen leren stapsgewijs werken met de studiewijzers en doorheen het schooljaar krijgen ze telkens een beetje meer verantwoordelijkheid. 

De resterende cresco-tijd vullen de leerlingen vrij in. Ze bepalen zelf hoe ze de tijd inzetten, en kunnen kiezen uit een paar locaties op school om te werken. 

Elk schooljaar zullen we cresco-tijd voorzichtig opdrijven, zodat de leerlingen hier stap voor stap aan kunnen wennen. Eenmaal ze afstuderen bij ons zijn ze door de aangeleerde vaardigheden klaar voor het hoger onderwijs. 

Studiewijzers 

Aan de hand van studiewijzers hebben leerlingen een helder overzicht van hun vakken en taken. Elk vak voorziet een studiewijzer waarop leerlingen kunnen zien welk onderdeel ze samen met de leerkracht maken, wat ze zelfstandig maken, waar ze differentiatie en uitdaging kunnen vinden, hun opdrachten en evaluaties, … 
In het eerste jaar is de studiewijzer heel uitgebreid, maar stap voor stap wordt die compacter en leunt het dichter aan bij de studiewijzers die in het hoger onderwijs gebruikt worden.  

Groeigesprek

Groeigesprekken 

Daarnaast organiseren we elke rapportperiode ook een ‘groeigesprek’. Dit is een individueel gesprek met de klasmentor. De leerling komt op afspraak naar school en samen met de klasmentor wordt het rapport besproken, wordt er gereflecteerd over de voorbije periode en bepaalt de leerling focusdoelen voor de volgende periode. Dit gesprek vindt plaats vóór de klassenraad en het oudercontact, zodat alle info die van de leerling komt verder meegenomen kan worden. 

Portfolio 

In een portfolio houden de leerlingen hun studiewijzers bij, wordt er een deel voorzien voor reflectie en houden ze hun rapporten bij. Het is belangrijk dat de leerlingen hun eigen leerproces in handen (leren) nemen.