Door ons gecombineerde studieaanbod van Grieks, Latijn, moderne talen en humane wetenschappen versterken we de brede waaier aan groei- en keuzemogelijkheden voor jongeren in het stedelijk secundair onderwijs, en nemen we een unieke, ambitieuze positie in. 

De onderstaande pijlers beschrijven onze visie. 

Samen leren 

Met het oog op levenslang leren en leren van elkaar, excelleert elke leerling in kritische onderzoeks-en informatievaardigheden. Elke leerling ontvangt feedback vanuit het perspectief van brede, toekomstgerichte ontwikkeling. 

Samen leven 

Elke leerling ontwikkelt zich tot een actieve burger in een steeds wisselende maatschappij. Alle leerlingen groeien maximaal door tot ruimdenkende individuen in een wereld vol diversiteit. 

Samen groeien 

Elke leerling ontpopt zich tot een zelfredzame burger van de 21ste eeuw. Elke leerling vindt zijn eigen weg naar een succesvolle toekomst via een doordachte studieloopbaan. 

Samen verbinden 

Elke leerling excelleert in communicatieve vaardigheden, en dit zowel mondeling als schriftelijk als digitaal, en in meerdere talen. 

Samen creëren 

Alle leerlingen blinken uit in innoverende en probleemoplossende vaardigheden. De school is een inspirerend baken van creatief denken en handelen.