2e graad

Doorstroom domeinoverschrijdend (onder voorbehoud)

Start in '25 - '26

 • Humane wetenschappen 
 • Moderne talen 
 • Grieks-Latijn 
 • Latijn 

3de graad

Doorstroom domeinoverschrijdend (onder voorbehoud)

Start in '27 - '28

 • Humane wetenschappen 
 • Moderne talen 
 • Grieks-Latijn 
 • Latijn-moderne talen  

Het secundair onderwijs is opgebouwd uit drie graden (eerste graad, dan de tweede graad en nadien de derde graad) en elke graad bestaat uit twee jaren. 

Villa Cresco is een nieuwe secundaire school. Dat wil zeggen dat we in september 2023 starten met het eerste jaar van de eerste graad en van daaruit verder bouwen aan onze school tot we een zesjarige structuur hebben. 

Nadat je de lagere school (basisonderwijs) hebt afgerond, ben je klaar voor het eerste jaar van het middelbaar en dat start in de eerste graad. Die graad is opgedeeld in een A-stroom en een B-stroom, in beide bereid je je voor op de studiekeuze die je zal maken in de tweede graad. 

Villa Cresco heeft enkel een A-stroom en daar kom je in terecht wanneer je je getuigschrift basisonderwijs behaald hebt. 

In het eerste jaar in de A-stroom krijgen de leerlingen 27 u basisvorming en 5 u keuzegedeelte om te verdiepen, te verkennen en te versterken. 

In het tweede jaar in de A-stroom is er 25 uur basisvorming, 2 uur voor differentiatie (verdiepen en remediëren) en een basisoptie van 5u. 

Wanneer je de eerste graad succesvol hebt afgerond, kan je starten in de tweede graad. Vanaf dat moment kies je voor een studierichting en die bevindt zich telkens binnen een domein en een finaliteit. Inzicht in welke keuze je best maakt, krijg je meestal door je ervaringen in de eerste graad. 

Een domein geeft een beeld van het interessegebied waarin de studierichting zich bevindt.  

Er zijn 8 studiedomeinen: 

 • Economie & organisatie 
 • Kunst & creatie 
 • Sport 
 • Taal & cultuur 
 • STEM 
 • Land- & tuinbouw 
 • Voeding & horeca 
 • Maatschappij & welzijn 

Daarnaast heb je ook enkele studierichtingen die niet passen binnen één van de domeinen en daarom domeinoverschrijdend zijn. Op dit domein richten wij ons. 

Een finaliteit geeft weer wat je met die studierichting na het secundair onderwijs (middelbaar) kan doen. 

Je hebt ook drie finaliteiten: 

Doorstroomgerichte finaliteit (vroeger ASO, KSO en TSO) 

Voorbereiding op hoger onderwijs: academische en professionele bachelor (en eventueel nadien master of meer).  

Dubbele finaliteit (vroeger KSO en TSO) 

Voorbereiding op arbeidsmarkt of hoger onderwijs: (gerichte) professionele (of academische) bachelor (en eventueel nadien master of meer). 

Arbeidsmarktgerichte finaliteit (vroeger BSO en BuSO OV3) 

Voorbereiding op arbeidsmarkt, Se-n-Se opleiding of graduaatsopleiding (hbo5). Eventueel kan je ook een schakeljaar volgen waarna je een bacheloropleiding kan starten. 

Binnen die studiedomeinen en finaliteiten kies je dus voor de studierichting die bij jou past. Inzicht in welke keuze je best maakt, krijg je meestal door je ervaringen in de eerste graad. 

Vanaf de derde graad komt je toekomst na het middelbaar in zicht. De studierichtingen worden specifieker en je bereidt je stilaan voor op wat je hierna wil gaan doen. 

Op het einde van je derde graad bij Villa Cresco ben je klaar om verder te studeren aan de hogeschool of universiteit. 

Wil jij hier ook les volgen?
Bezoek de school en schrijf je in.
Afbeelding
Leerlingen in A-stroom Villa Cresco