Door ons gecombineerde studieaanbod van Grieks, Latijn, moderne talen en humane wetenschappen versterken we de brede waaier aan groei- en keuzemogelijkheden voor jongeren in het stedelijk secundair onderwijs, en nemen we een unieke, ambitieuze positie in. 

De onderstaande pijlers beschrijven onze visie:

 • Samen leren 
  Met het oog op levenslang leren en leren van elkaar, excelleert elke leerling in kritische onderzoeks-en informatievaardigheden. Elke leerling ontvangt feedback vanuit het perspectief van brede, toekomstgerichte ontwikkeling. 
   

 • Samen leven 
  Elke leerling ontwikkelt zich tot een actieve burger in een steeds wisselende maatschappij. Alle leerlingen groeien maximaal door tot ruimdenkende individuen in een wereld vol diversiteit. 
   

 • Samen groeien 
  Elke leerling ontpopt zich tot een zelfredzame burger van de 21ste eeuw. Elke leerling vindt zijn eigen weg naar een succesvolle toekomst via een doordachte studieloopbaan. 
   

 • Samen verbinden 
  Elke leerling excelleert in communicatieve vaardigheden, en dit zowel mondeling als schriftelijk als digitaal, en in meerdere talen. 
   

 • Samen creëren 
  Alle leerlingen blinken uit in innoverende en probleemoplossende vaardigheden. De school is een inspirerend baken van creatief denken en handelen. 

Leerling aan bord