Villa Cresco is een school in opbouw. Dit betekent dat we jaar na jaar een volgend leerjaar concretiseren. Je kan in de derde graad bij ons volgende richtingen volgen:

  • Humane wetenschappen
  • Moderne talen
  • Grieks-Latijn
  • Latijn-moderne talen

Meer details volgen later.