Villa Cresco is een nieuwe school sinds 2023. We zijn gestart met een eerste graad en breiden de school jaar na jaar verder uit.

Iedereen kent elkaar

We zijn een school met telkens 2 of 3 klassen per leerjaar. We willen dat jongeren stapsgewijs kunnen groeien in hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid, op een plek waar iedereen zich veilig en geborgen voelt. Leraren en leerlingen staan dicht bij elkaar. Bij de start van het schooljaar zetten we sterk in op klasdynamiek en op de kennismaking met alle leraren. Ook ouders zien we als partners. Ze bouwen mee aan onze school van morgen.

1A_VillaCresco

Groeien in zelfredzaamheid

We willen onze leerlingen zien evolueren naar kritische en zelfbewuste jongeren en studenten. Elke leerling wordt regelmatig gecoacht door zijn klasleraar. We investeren daarom sterk in groeigesprekken. Daarin komen zowel het welbevinden als het leer- en groeiproces aan bod. In de Cresco-uren leren jongeren gaandeweg hun eigen studies in handen nemen en keuzes maken. Ze leren zelfstandig grote hoeveelheden en complexe leerstof verwerken. We laten ze stap voor stap los, niet te bruusk maar op het tempo van de individuele leerling. Met deze aanpak en ons ambitieus opleidingsaanbod stomen we je klaar voor een succesvol vervolg in het hoger onderwijs.

CLIL

We zijn een CLIL-school. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en verwijst naar het aanleren van vakken in een andere taal dan Nederlands. Bij ons kan je bijvoorbeeld kiezen om Kunst & Cultuur in het frans te volgen of L.O. in het Engels. Zo leer je de durf om een taal te spreken sneller overwinnen. Onderzoek heeft aangetoond dat CLIL heel veel voordelen heeft.

Kunst en cultuur

Cultuur en kunst krijgen een speciale plek in onze schoolwerking. We werken daarvoor samen met Academie Merksem (muziek – woord – dans), Kunstkuur en andere culturele partners in onze buurt. 

Over de naam

Villa Cresco spreekt voor zich. Met het Latijnse Villa zien we ons als één groot huis, de school als een dorp in de stad. Cresco komt van het Latijnse woord ‘crescere’ en betekent ‘ik groei’. Vrij vertaald wil Villa Cresco dus zeggen: ‘het huis waar ik groei’. Dit is een plek waar leren leuk is, waar creativiteit centraal staat. We werken stapsgewijs aan de ontwikkeling van competenties met aandacht voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De leraren staan naast jou om je te ondersteunen. We bouwen samen aan je weg richting hogeschool of universiteit.